Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

VŨ KHÍ THẦN SA

08-03-2023

Danh Hiệu Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP - Tây Môn Ma Nữ

Lưu ý :

+ Sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ không bị hạ cấp

+ Không sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ bị hạ 1 cấp

 

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công

 

Option thần sa

Đá nâng cấp

Mảnh ghép vũ khí

Tiền Xu

Tỷ lệ %Thành Công
Nâng Thần Sa 1 Dòng 5 100 5 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 10 200 10 40%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 20 400 15 15%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 50 800 20 10%

III.Chỉ số các dòng

 

Option thần sa Thông số Chỉ số tối thiểu Chỉ số tối đa
Dòng 1 Vật công ngoại điểm 500 2000
  Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 2 Vật công ngoại 20% 200%
  Vật công nội 20% 200%
Dòng 3 Phát huy lực tấn công kỷ năng 5% 30%
Dòng 4 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 30%

 

 

III.Tẩy chỉ số , đổi hệ vũ khí , đổi rương thần sa ra mảnh ghép vũ khí

 

Tẩy chỉ số

Mảnh ghép vũ khí

Đá nâng cấp

Tiền Xu

Cần 10 Mảnh ghép vũ khí 1 Đá nâng cấp 5 Tiền Xu

 

 

Đổi hệ vũ khí

Tiền Xu

Thần Sa 0 Dòng 10
Thần Sa 1 Dòng 20
Thần Sa 2 Dòng 50
Thần Sa 3 Dòng 100
Thần Sa 4 Dòng 200

 

 

Đổi rương thần sa thành mảnh ghép vũ khí

Mảnh ghép vũ khí

Rương Thần Sa 0 Dòng 50
Rương Thần Sa 1 Dòng 100
Rương Thần Sa 2 Dòng 200
Rương Thần Sa 3 Dòng 400
Rương Thần Sa 4 Dòng 800

 

Lưu Ý:

  • Chú ý chỉ số tối thiểu và tối đa để được vũ khí mạnh nhất
  • Phải tháo vũ khí thần sa bỏ vào túi đồ mới có thể nâng cấp được
  • Tẩy chỉ số sẽ tẩy toàn bộ dòng của vũ khí
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp