Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

VẠN HOA CỐC - THIÊN QUỲNH CUNG

08-03-2023

I.Hướng dẫn cách đi

1 ngày mở 10 bản đồ và được tham gia 10 lần

Vạn Hoa Cốc

Muốn kêu gọi được Túy Tăng cần phải tiêu diệt Liễu Sinh và lấy túi vải

Thiên Quỳnh Cung

Muốn mở ải cuối ở NPC Tiểu Linh , phải tiêu diệt boss Lãnh Sương Thiên và thu thập túi vải 

 

II.Phần thưởng

Khi tiêu diệt boss tại Vạn Hoa Cốc và Thiên Quỳnh Cung nhận được vật phẩm sau đây 

 

Tên vật phẩm

Đá Nâng Cấp

50 x Mảnh Ghép Già Lam Kinh

50 x Mảnh Ghép Ngựa

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 4 -> 7] ( ngẫu nhiên nhận được )

 

Thưởng khi mở Rương Cũ

Tên vật phẩm

Đá Nâng Cấp

Kinh Nghiệm Đơn