Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

THƯƠNG HỘI

08-03-2023

I.Phần Thưởng Nhiệm Vụ.
  • Phần thưởng khi hoàn thành 40 nhiệm vụ , vật phẩm thưởng thương hội toàn bộ KHÓA
  • Lưu ý :
  • Cần 50 uy danh để nhận nhiệm vụ ( mới vào không có uy danh thì đi tống kim, săn boss hoàng kim , bạch hổ đường , loạn phái để kiếm hoặc code nạp 100k lần đầu có 100 uy danh )
  • Nhiệm vụ thương hội reset lại lúc 23h Chủ Nhật
Phần Thưởng Số Lượng
Tiền xu 100
Đồ Phổ Trang Bị 500
Linh Hồn (Thánh Linh) 2000
Bùa Bảo Toàn 2
Đá Nâng Cấp 100
Tỷ kinh nghiệm 500

 
Lưu ý:
  • Nhiệm vụ thương hội reset lại lúc 23h00 Chủ Nhật Hàng Tuần
  • Các trường hợp không làm theo hướng dẫn BQT sẽ không chịu trách nhiệm, xin cảm ơn !