Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

THI ĐẤU LOẠN PHÁI

08-03-2023

I.Hướng dẫn báo danh Loạn Phái

  • Thời gian diễn ra loạn phái : Từ Thứ 2 tới Thứ 6 Hằng Tuần
  • Thời gian báo danh : 19h50 tới 19h59 , báo danh lúc 20h sẽ không được tham gia
  • Thời gian nhận thưởng : nếu Quán Quân nhận cờ thì 20h35 sẽ nhận được thưởng , trường hợp Quán Quân không nhận cờ phải đợi 20h45 nhận thưởng
  • Qua ngày sẽ không nhận thưởng được , lưu ý đi loạn phái ngày nào nhận thưởng ngày đó
  • Trong thời gian diễn ra loạn phái ai cố tình thoát game ra vào lại sẽ phải đợi 10p mới vào lại được và sẽ bị hủy kết quả không thể tham gia vòng loại 

 

 

II.Phần thưởng

 

Xếp Hạng Tên vật phẩm
Quán Quân ( Hạng 1 )

Uy Danh : 20

Tiền Xu : 200

Đồng Thường : 500 vạn

Đá Nâng Cấp : 20

Chân Nguyên Tu Luyện Đơn : 2000

Kinh Nghiệm : 1000 Tỷ

Á Quân ( Hạng 2 )

Uy Danh : 10

Tiền Xu : 100

Đồng Thường : 400 vạn

Đá Nâng Cấp : 10

Chân Nguyên Tu Luyện Đơn : 1000

Kinh Nghiệm : 500 Tỷ

Tứ Cường ( Hạng 4 )

Uy Danh : 5

Tiền Xu : 50

Đồng Thường : 300 vạn

Đá Nâng Cấp : 5

Chân Nguyên Tu Luyện Đơn : 500

Kinh Nghiệm : 300 Tỷ

Bát Cường ( Hạng 8 )

Uy Danh : 3

Tiền Xu : 20

Đồng Thường : 100 vạn

Đá Nâng Cấp : 3

Chân Nguyên Tu Luyện Đơn : 200

Kinh Nghiệm : 200 Tỷ

Vòng 16 

Uy Danh : 1

Tiền Xu : 10

Đồng Thường : 50 vạn

Đá Nâng Cấp : 2

Chân Nguyên Tu Luyện Đơn : 100

Kinh Nghiệm : 100 Tỷ