Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

Thần Binh

22-12-2023

Thuộc Tính Thần Binh 15

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Xem Ở F1 - chọn Thần Binh

Chuột phải vào Thần Binh Phổ

Chọn Nâng Cấp Thần Binh

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Tiền Xu

Thần Binh Phổ

Đá Nâng Cấp

Tỷ Lệ % Thành Công

 

1 20 1 20 100
2 40 2 40 100
3 60 3 60 90
4 80 4 80 80
5 100 5 100 70
6 120 6 120 60
7 140 7 140 50
8 160 8 160 40
9 180 9 180 35
10 200 10 200 30
11 220 11 220 25
12 240 12 240 20
13 260 13 260 15
14 280 14 280 10
15 300 15 300 5

Lưu Ý:

  • Sử dụng event hiện tại để có nguyên liệu
  • Đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại  sẽ bị hạ không hạ cấp