Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

HẢI TẶC

08-03-2023

I.Phần thưởng

 

Lưu ý : Nhận nhiệm vụ cần 50 Uy Danh ( mới vào không có uy danh thì đi tống kim, săn boss hoàng kim , bạch hổ đường , loạn phái để kiếm hoặc code nạp 100k lần đầu có 100 uy danh )

Tên vật phẩm ( khóa )

Tiền xu : 1

Đá Nâng Cấp : 1 

Mảnh Ghép Ấn : 500

KinhNghiem(Tỷ) : 10 Tỷ

Uy Danh : 1

Danh Bổ Lệnh : 5

II.Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

 

Có 2 cách , nhận nhiệm vụ bằng tay tại NPC Bổ Đầu Hình Bộ ( tại các thành thị )

Cách auto bằng : Crtl + 3 theo nhóm hoặc đơn

Đối với đơn làm như sau :

Bật Crtl + 3 , tích vào chữ Thoát sau đó Lưu cài đặt , tùy chỉnh Chọn Thành phù hợp để nhận nhiệm vụ 

Khi xuất hiện dòng chữ nhân vật không đủ cấp độ thì vui lòng nhận bằng tay 1 nhiệm vụ sau đó bật lại auto ở Crtl + 3 là sử dụng được

Đối với nhóm làm như sau :

Bật Crtl + 3 , tích vào chữ Thoát , Tác vụ chờ : chỉnh lên 5 , Trì hoãn về : 2 chỉnh lên tùy chỉnh Chọn Thành phù hợp để nhận nhiệm vụ sau đó Lưu cài đặt

Các thành viên trong nhóm bật Crtl + 3 , tích vào chữ Thoát sau đó Lưu cài đặt , tích vào chọn Nhóm sau đó Lưu cài đặt

Khi xuất hiện dòng chữ nhân vật không đủ cấp độ thì vui lòng nhận bằng tay 1 nhiệm vụ sau đó bật lại auto ở Crtl + 3 là sử dụng được

Chủ PT

 

Thành viên trong PT

III.Danh Bổ Lệnh

 

Danh Bổ Lệnh có thể mua những vật phẩm sau đây tại NPC CỬA HÀNG - Danh Bổ Lệnh

Danh Bổ Lệnh Vật Phẩm
500 Lệnh bài mở rộng rương
1000 Tẩy Tủy Kinh (sơ)
2000 Tẩy Tủy Kinh (trung)
3000 Bánh ít bát bảo
5000 Thái Vân Truy Nguyệt
Tẩy Tủy Kinh (sơ) Sử dụng được 5 cuốn Nhận 10 tiềm năng
Tẩy Tủy Kinh (trung) Sử dụng được 5 cuốn Nhận 10 tiềm năng
Bánh ít bát bảo Sử dụng được 2 bánh Nhận 10 tiềm năng
Thái Vân Truy Nguyệt Sử dụng được 2 bánh Nhận 10 tiềm năng