Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

Event Trò Chơi Dân Gian

19-03-2024

I. NỘI DUNG SỰ KIỆN

-Thời Gian Update: 17h00 ngày 19/03/2024

Chọn Evnet Mới 

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Bi Pha Lê

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Cầu Lông Gà

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Máy Bay Giấy

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Hộp Đồ Chơi

Nguồn gốc : Bi Pha Lê + Cầu Lông Gà + Máy Bay Giấy+ Tiền Xu(Không Khóa/Khóa)

Túi Quà Vô Giá

Nguồn gốc : Nhận từ CODE NẠP  và Nhận ở mỗi mốc 500 sử dụng Hộp Đồ Chơi

 

II.Cách Ghép

BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu)

BƯỚC 2 : CHỌN GHÉP Tiền Xu Hoặc Tiền Xu( Khóa)

- Ghép : 1 Hộp Đồ Chơi  = 1 Bi Pha Lê + 1 Cầu Lông Gà + 1 Máy Bay Giấy + 1 Tiền Xu(Khóa) > Nhận phần thưởng  ( KHÓA )

 

- Ghép : 1 Hộp Đồ Chơi = 1 Bi Pha Lê + 1 Cầu Lông Gà + 1 Máy Bay Giấy + 1 Tiền Xu(Không Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )

 

III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

- Cách kiếm nguyên liệu Bi Pha Lê Và Cầu Lông Gà và Máy Bay Giấy

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Nhận 50 Bi Pha Lê/Ải 

Nhận 50 Cầu Lông Gà/ Ải 

TIÊU DAO CỐC

Nhận 50 Cầu Lông Gà / Ải 

Nhận 50 Máy Bay Giấy / Ải

TỐNG KIM

3000 điểm : 50 Cầu Lông Gà và 50 Máy Bay Giấy

5000 điểm : 100 Cầu Lông Gà và 100 Máy Bay Giấy

10000 điểm : 200 Cầu Lông Gà và 200 Máy Bay Giấy

TRUY NÃ

Nhận 20  Bi Pha Lê / 1 nhiệm vụ thành công

Nhận 20  Cầu Lông Gà / 1 nhiệm vụ thành công

Nhận 20  Máy Bay Giấy / 1 nhiệm vụ thành công

 

- Cách kiếm Túi Quà Vô Giá

Sử dụng 500 Hộp Đồ Chơi(Khóa/Không khóa) Nhận 1 Túi Quà Vô Giá (Khóa/Không Khóa)

 

SỬ DỤNG CODE NẠP SỐ LƯỢNG Túi Quà Vô Giá
100k 1
200k 2
300k 3
500k 5
1000k 10

 

- Phần thưởng   Hộp Đồ Chơi (Khóa/ Không Khóa)

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 20
Mảnh Ghép Mặt Nạ 250
Mảnh Ghép Ngựa 250
Mảnh Ghép Ấn 250
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 250
Mảnh Ghép Già Lam Kinh 250
Đồ Phổ Trang Bị 15
Mảnh Trang Bị Đồng Hành 1
Rương Thần Sa [0 -> 4 dòng] 1
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1
Huy Chương Chiến Công 1
Bí Bảo Lệnh 1
Thần Binh Phổ 1

 

- Phần thưởng  Túi Quà Vô Giá

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 100
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1
Đá Nâng Cấp 50
Bùa Bảo Toàn 1
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 4 -> 7] 1
Rương Thần Sa [0 -> 4 dòng] 1
Hộ Mạch Đơn 1

 

Lưu Ý :

-CẦN 5 Ô TRỐNG ĐỂ  ghép sự kiện

-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ  nhận vật phẩm

-Nhận 1 Túi Quà Vô Giá( Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Hộp Đồ Chơi ( Khóa) không tính cùng  Hộp Đồ Chơi(Không Khóa)

-Nhận 1 Túi Quà Vô Giá (Không Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Hộp Đồ Chơi(Không Khóa) không tính cùng  Hộp Đồ Chơi( Khóa)

-Sử dụng Vật phẩm khóa/không khóa ra Khóa/Không Khóa