Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM

08-03-2023

BOSS HỎA LANG VƯƠNG TỬ 
I. Thời gian chiến trường
Loại Chiến Trường Thời Gian
Tống Kim 

11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 

19h00 - 21h00 - 23h00 - 01h00

  • Lưu ý : Không post mạng tống kim 
  • Khi chiến trường Tống Kim bắt đầu tại giữa bản đồ sẽ xuất hiện Boss Hỏa Lang Vương Tử tiêu diệt sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị
  • Phần thưởng người tiêu diệt boss nhận ngay :
Vật phẩm Số lượng
Tiền xu 5
Đá Nâng Cấp 10
KinhNghiem(Tỷ) 150
Uy Danh 10
  • Phần thưởng ngẫu nhiên cho người tiêu diệt boss nhận 1 trong 6 vật phẩm dưới đây :
Vật phẩm Số lượng
Đồng Thường 100 vạn đồng
Tiền xu 30
Rương Trang Bị Đồng Hành 1
Rương Thần Sa [0 -> 4 dòng] 1
Đá Nâng Cấp 50
Bùa Bảo Toàn 1

 

  • Phần thưởng khi giết boss rơi ra :

Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
50 x Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đá Nâng Cấp
50 x Mảnh Ghép Vũ Khí
Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung
Bản đồ Vạn Hoa Cốc
50 x Mảnh Ghép Già Lam Kinh
Rương trận pháp <5 ngày>

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7
Bảo Ngọc_6 kỹ năng

 

  • Phần thưởng khi tiêu diệt Đại Tướng
Vật Phẩm Số lượng
Đá Nâng Cấp 1
  • Phần thưởng khi tiêu diệt Nguyên Soái
Vật Phẩm Số lượng
Đá Nâng Cấp 5

 

 
  • Phần thưởng tích lũy điểm
Mức tích điểm Phần thưởng
3000

Đá Nâng Cấp SL : 1

Mảnh Ghép Mặt Nạ SL : 100

Tiền xu SL : 1

KinhNghiem(Tỷ) SL : 10 ty

Uy Danh : 1

5000

Đá Nâng Cấp SL : 2 

Mảnh Ghép Mặt Nạ SL : 500

Tiền xu SL : 3

KinhNghiem(Tỷ) SL : 20 tỷ

Uy Danh : 2

10000

Đá Nâng Cấp SL : 3

Mảnh Ghép Mặt Nạ SL : 1000

Tiền xu SL : 5

KinhNghiem(Tỷ) SL : 50 tỷ

Uy Danh : 3

  • Phần thưởng TOP
TOP Phần thưởng
TOP 1

Đá Nâng Cấp SL : 10

Mảnh Ghép Mặt Nạ SL : 3000

Uy Danh : 5

TOP 2

Đá Nâng Cấp SL : 5

Mảnh Ghép Mặt Nạ SL : 2000

Uy Danh : 2

TOP 3 

Đá Nâng Cấp SL : 2

Mảnh Ghép Mặt Nạ SL : 1000

Uy Danh : 1

 

 

 

 

 
II. Cách tham gia

Click phải vào vật phẩm Vô Hạn Truyền Tống Phù và chọn Chiến Trường Tống Kim

Lưu Ý:

  • Không post mạng tống kim