Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

Quà Nạp Tân Thủ

12-06-2023

-Thời Gian Bắt Đầu cập nhật :00h ngày 13/06/2023

-Chạy file Autoupdate để cập nhật

Cách nhận Quà Nạp Tân Thủ : 

Sử dụng code nạp thẻ để tăng điểm Quà Nạp Tân Thủ

Chọn Quà nạp Thẻ

Chọn Quà Nạp Tân Thủ và nhận phần thưởng

 

-Phần Thưởng Quà Nạp Tân Thủ Nhận duy nhất 1 lần :

Mốc Quà Nạp Tân Thủ 

Vật Phẩm

(Khóa)

số lượng
100k Đá Nâng Cấp 100
  Kinh nghiệm đơn 15000
  Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 5000
     
200k Đá Nâng Cấp 200
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 4] 1
  Bùa Bảo Toàn 1
  Linh Hồn 5000
  Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1
     
500k Đá Nâng Cấp 500
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 4] 1
  Bùa Bảo Toàn 2
  Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 2
  Đồ Phổ Trang Bị 5000
     
1000k Đá Nâng Cấp 1000
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] 1
  Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
  Bùa Bảo Toàn 5
  Đồ Phổ Trang Bị 5000
     
2000k Đá Nâng Cấp 1000
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] 1
  Bùa Bảo Toàn 5
  Tiền xu 500
  Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 10000
     
3000k Đá Nâng Cấp 1000
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] 1
  Bùa Bảo Toàn 10
  Tiền xu 500
  Linh Hồn 10000
     
4000k Đá Nâng Cấp 1000
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] 1
  Bùa Bảo Toàn 10
  Tiền xu 500
  Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 10000
     
5000k Đá Nâng Cấp 1000
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] 1
  Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
  Bùa Bảo Toàn 10
  Tiền xu 500
  Linh Hồn 10000

 

Lưu ý :

- Quà Nạp Tân Thủ chỉ lần 1 lần duy nhất

- Cần hỗ trợ ib facebook ạ